انتشارات یاشیل شیمی سهند

تلاش این مجموعه از بدو تاسیس علاوه بر تولید محصولات هرچه مرغوب تر و انجام خدمات بهتر، آموزش و راهنمایی کشاورزان، باغداران و علاقه مندان فعالیت در این عرصه بوده است.

شرکت یاشیل شیمی سهند این امکان را دارد تا در صورت نیاز مخاطبان و مصرف کنندگان محترم، هر تعداد از بروشورهای آموزشی این مجموعه و همچنین بروشورهای شرکت باغبان تاک را در اختیار آنان قرار دهد.