بروشور روغن امولسیون شونده یاشیل

. معرفی محصول:

روغن امولسیون شونده یاشیل (Volk %80) حشره کش و کنه کشی تماسی از گروه هیدروکربن های آلیفاتیک می باشد.

این ترکیب که دارای 80% پارافین است به منظور کنترل بسیاری از آفات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد این ترکیب به طور غالب پس از سپری شدن اوج سرما و یخبندان زمستانه و قبل از بیداری درختان و تورم جوانه ها است. اما در بعضی مواقع بر اساس نوع محصول و نظر کارشناسان در بهار نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

این محصول نسبت به دیگر حشره کش ها به طور کامل بی خطر است و هیچ سمیتی برای انسان ها، پستانداران و پرندگان ندارد.

 ویژگی های محصول:

پس از محلول پاشی، روغن امولسیون شونده یاشیل و آب سریعاً شکسته شده و لایه نازکی از روغن روی گیاه قرار می گیرد و آب موجود در امولسیون به صورت قطره یا بخار از سطح برگ و شاخه خارج می شود. هرگونه باقیمانده این ترکیب به واسطه باکتری ها تجزیه شده و برای محیط زیست نیز خطر بسیار کمتری دارد. درجه سمیت این محصول بیش از 15000 میلی گرم بر کیلوگرم (LD50>15000 mg/kg) است.

برای تامین نیاز سرمایی درختان ( بخصوص پسته ) در فصل زمستان نیز میتوان از روغن امولسیون شونده یاشیل استفاده نمود. این محصول برای شکستن رکود درختان در مراحل پایانی اوج سرمای زمستانه باعث افزایش تنفس درخت و به دنبال آن ایجاد نتایج بسیار مطلوبی در درختان میشود.

مــــوارد مصرف:

نام محصول  نام آفت میزان و زمان مصرف
 درختان میوه سردسیری
 کنه قرمز اروپایی، پسیل گلابی، انواع شپشک ها و سپردار ها
 2 تا 2.5 لیتر در 100 لیتر آب
 مرکبات  کنه قرمز و زرد شرقی، سپردار ها، شپشک های مومی
 1 تا 1.5 لیتر در 100 لیتر آب
 خرما  شپشک سفید و شفاف خرما
 1 تا 1.5 لیتر در 100 لیتر آب
 زیتون  شپشک سیاه، سپردار بنفش
 1.5 تا 2 لیتر در 100 لیتر آب
 پسته  شپشک واوی، شپشک تنه
 1 تا 1.5 لیتر در 100 لیتر آب
 چای  شپشک آردآلود، کنه پا کوتاه قرمز
 0.5 تا 1 لیتر در 100 لیتر آب
خیار و گوجه فرنگی
سفیدک داخلی، کنه تارتن
مخلوط 1.5 لیتر روغن با نیم لیتر بردوفیکس در 100 لیتر آب


نکات استفاده:

  • هرگز روغن را به تنهایی روی گیاه محلول پاشی نکنید
  • این روغن را نباید با سموم کاپتان، آبامکتین و سموم گوگردی ترکیب نمود
  • سه هفته قبل و بعد از سم پاشی با روغن از به کار بردن سموم گوگردی خودداری کنید
  • آبیاری درختان قبل از محلول پاشی بخصوص در دماهای بالاتر در اثرگذاری پاور ولک تاثیر مثبت دارد
  • فاصله آخرین مرحله از روغن پاشی تا برداشت محصول 28 روز است
  • مصرف این ترکیب روی گیاهان در شرایط استرس زا مانند نهال های جدید و گیاهان دارای ضعف زیاد، توصیه نمی شود
  • سم پاشی با پاور ولک باید به شکلی باشد که کل سطح درخت را پوشش دهد
  • تا زمانی که دشمنان طبیعی و حشرات مفید مستقیماً روغن پاشی نشوند صدمه نمی بینند، بنابراین محلولپاشی باید خارج از ساعات فعالیت حشرات گرده افشان و دشمنان طبیعی انجام شود