روغن امولسیون شونده یاشیل

روغن امولسیون شونده یاشیل پر کاربرد ترین نوع روغن در فرایند نگهداری (داشت) محصولات کشاورزی است. روغن های مورد استفاده در کشاورزی در فرایند تصفیه از تقطیر نفت خام تولید می شوند. درجه سولفوناسیون این روغن 92% است که به طور تقریبی 80% از آن پارافین و مابقی مواد همراه می باشد.

این روغن به تنهایی و یا همراه با سموم حشره کش دیگر به منظور بالا بردن دوام و اثر حشره کشی سموم برای کنترل انواع کنه ها، شپشک ها، شته ها، پسیل ها، زنجره ها، مگس سفید، مینوز و... استفاده میشود. مخلوط روغن امولسیون شونده یاشیل و بردوفیکس نیز میتواند به عنوان ترکیبی قدرتمند و دوگانه در کنترل بیماری های قارچی و آفات ذکر شده مورد استفاده قرار گیرد.

روغن امولسیون شونده یاشیل با پوشاندن سطح بدن حشرات، تخم ها، منافذ تنفسی و حیاتی آنها و بعلاوه جلوگیری از پراکنش اسپورها در بعضی از قارچ ها از خسارت جلوگیری می نماید. پاور ولک حشرات، کنه ها و تخم های آنها را به صورت تماسی از بین می برد و آفاتی که بعد از روغن پاشی گیاه را مورد تهاجم قرار دهند تحت تاثیر بقایای روغن قرار نمیگیرند.

یکی از مزایای روغن امولسیون شونده یاشیل نسبت به ترکیبات دیگر، بی خطر بودن آن روی انسان و سایر پستانداران و همچنین پرندگان است. زیرا این محصول بعد از روغن پاشی به سرعت روی گیاه پخش شده و بر روی محصولات باقیمانده ای ندارد. به طور غالب تاثیر پاور ولک فیزیکی است و به طور کلی باعث خفگی آفات می شود اما در برخی مواقع میتواند از طریق غشاء تخم حشرات کوچک وارد آنها شده و موجب انعقاد پرتوپلاسم یا اختلال فعالیت های هورمونی و آنزیمی حشرات شود.

 کاربرد دیگر روغن امولسیون شونده یاشیل در جبران تامین قسمتی از نیاز سرمایی درختان میوه خزان دار بخصوص پسته است.